BH Tornjak  

Autohtone pasmine domaćih životinja u Bosni i Hercegovini
Autori: Velija Katica, Zijah Hadžiomerović, Alen Salkić, Vedad Šakić, Almira Softić
Izdavač: Promocult; Sarajevo, 2004., tvrdi uvez; 167 strana, ilustrirano
Jezik: bosanski

 

Predgovor

knjiga o autohtonim pasminama BiHOvim udžbenikom ukazujemo na značaj uzgoja i očuvanja autohtonih pasmina domaćih životinja u Bosni i Hercegovini, kao dijelu kulturne baštine koju su nam u naslijeđe ostavile prethodne generacije.

Identitet svakog naroda i države ostvaruje se kroz jezik, kulturu, vjeru, kao i putem drugih oblika identifikacije, a među njima značajno mjesto ima i autohtonost, odnosno baštinjenje pojedinih vrsta domaćih životinja.

Općim saznanjima kao i uz pomoć podataka iz literature došli smo do zaključka da su: bosansko-hercegovački brdski konj, buša i gatačko govedo, ovca pramenka, domaća balkanska rogata koza, svinja šiška, psi tornjak i barak, travnički kratkokljuni golub, sarajevski prevrtač, zenički prevrtač, bihaćki prevrtač, neupitno autohtone bosansko-hercegovačke pasmine domaćih životinja. Iznoseći osnovne podatke o eksterijeru, genetičkim karakteristikama, produktivnim i reproduktivnim osobinama, historiji, etnologiji, kao i jezičkoj terminologiji i stručnim odrednicima, nastojimo potvrditi i dokazati autohtonost tih životinja.

Postoji određeni broj domaćih čivotinja u BiH: hercegovački magarac, psi trobojni gonič i posavski gonič, kao i kokoš pogrmuša-živičarka, za koje imaju tradicionalne naznake autohtonosti. Predstoji obaveza intenzivnog rada na dokazivanju ovih predpostavki.

Udžbenik pod naslovom "Autohtone pasmine domaćih životinja u Bosni i Hercegovini" je prvi pokušaj da se cjelovito na jednom mjestu prikažu sve vrste domaćih životinja za koje postoje relevantni podaci o autohtonosti, kao i druge domaće životinje za koje se autohtonost treba dokazati, ne samo kroz fenotipske specifičnosti, već i ispitivanjem genetskih varijabilnosti i utvrđivanjem genetske strukture jedinki, odnosno populacije.

Udžbenik je namijenjen studentima veterinarske medicine, kao i drugim studentima iz oblasti bioloških nauka.

Autori

Uvod

Cilj pisanja ovog udžbenika je želja autora da čitaoce upoznaju sa autohtonim pasminma domaćih životinja u BiH, kao i da se što prije pokrenu aktivnosti za potpuno identifikaciju, zaštitu, te spriječe objektivnu opasnost od njihovog izumiranja.

O autohtonim pasminama domaćih životinja u BiH, kao i da se što prije pokrenu aktivnosti za potpunu identifikaciju, zaštitu, te spriječe objektivnu opasnost od njihovog izumiranja.

O autohtonim pasminama domaćih životinja neophodno je govoriti kao o životinjskim jedinkama koje čine izvorne zalihe genetske raznolikosti udomaćenih životinja, a one su zbog intenzivnog uzgoja visokoproduktivnih životinja dostigle kritičnu tačku detaljnjeg opstanka. Svaka autohtonost je za narode i države veoma bitan kulturno-historijski spomenik od posebnog ekološkog i gospodarskog značaja.

U ovom udžbeniku, između ostalog, po prvi put ćemo se ozbiljnije upoznati sa potrebom očuvanja i zaštite nacionalne baštine autohtonih pasmina domaćih životinja. Ovim želimo pokazati kolikoje život čovjeka i čovječanstva obilježen suživotom sa divljim, a kasnije i sa većim brojem domaćih životinja. Razmatrajući ovaj fenomen sa psihološkog i sociološkog stanovišta može se sa sigurnošću ustvrditi da je upitno u kojem bi pravcu išao ukupni razvoj ljudske vrste ili da li be uopće bio moguć da na tom putu čovjek nije imao pratnju i pomoć domaćih životinja.

Stvara se potreba i obaveza stručnjaka iz oblasti stočarstva i drugih naučnih disciplina da u skladu sa Svjetskom konvencijom o biološkoj raznolikosti (Rio, 1992.), koja nije potpisana od strane naše države, predlože ratifikaciju navedene konvencije na nivou države kao i donošenje zakona koji bi regulisali zaštitu uzgoja bosansko-hercegovačkih autohtonih pasmina domaćih životinja, uključujući i modalitete finansiranja, čuvanja i kontrole pasminskog uzgoja, kao i zabranu nekontrolisanog izvoza životinja sa područja na kojima se autohtone pasmine uzgajaju. Baštinjenje uzgoja autohtonih pasmina domaćih životinja je suverena legitimacija svakog naroda i države, te to i u našem slučaju treba sa posebnom pažnjom prihvatiti i preduzeti sve mjere za očuvanjem onoga što su nam prethodne generacije ostavile kao naslijeđe. U cilju zaštite uzgoja autohtonih pasmina domaćih životinja u BiH, neophodne su temeljne promjene u pravcu popularizacije osnovnih znanja o toj ljudskoj djelatnosti, i prerastanje iste u opću kulturu o neizostavnoj aktivnosti uzgoja ovih vrsta životinja kao sastavnog dijela bosansko-hercegovačke kulturne baštine.

U većini država svijeta uzgoju, a naročito popularizaciji, autohtonih pasmina domaćih životinja se poklanja posebna pažnja, pa se izrađuju i posebne popularne publikacije i katalozi sa detaljnim opisom njihovog historijskog nastanka i razvoja, koji se koriste u školama i drugim ustanovama za obrazovanje djece i omladine. Bez obzirana činjenicu da je prikupljen znatan broj kvalitetnih podataka iz literature, jedan od prioritetnih ciljeva pisanja ovog udžbenika je iznošenje najvažnijih podataka o nastajanju i karakteristikama uzgoja autohtonih pasmina domaćih životinja, kao i skretanje pažnje čitalaca na nerazdvojiju povezanost kulture, prirode, privrede i tehnologije sa njegovanjem tradicije uzgoja domaćih životinja.

 

Veterinarski Faklutet Sarajevo

bosanskibarak.infobosanskibarak.info     golubovi-bih.info

Copyright © 2002-2018 | bhtornjak.com
Sva prava zadržana.