BH Tornjak  

Važniji pokazatelji porasta psa tornjaka
Salkić A., Urošević M., Stojić P., Šakić V.

odrasli tornjak

Rezultati istraživanja tjelesne razvijenosti i porasta tornjaka ukazuju na jednog veoma snažnog i jakog psa. Na osnovu varijabilnosti osobina tjelesne razvijenosti, iako se radi o malom broju istraženih pasa, može se zaključiti da postoje uslovi za formiranje standarda rase, pri čemu se mora ustanoviti veoma kvalitetan odgajivački program.


Porijeklo, uzgojne i morfološke karakteristike, morfometrijske mjere i obojenost dlake bosanskohercegovačkog pastirskog psa tornjaka
Salkić A., Šakić V., Urošević M.

rasprostiranja tibetanskog psa

Prezentiranjem historijskih činjenica i nekih od karakteristika ovog psa ovim radom smo željeli animirati bosanskohercegovačku stručnu javnost na provođenje istraživanja iz svoje naučne oblasti na utvrđivanju specifičnosti tornjaka u odnosu na druge pastirske pse, čime bi dobili dovoljno parametara potrebnih za sistematski uzgoj tornjaka u čistoj krvi.


Prilog poznavanju finoće dlake tornjaka
Salkić A., Šakić V., Urošević M., Stojić P.

dlaka tornjaka

Nakon provedenog ispitivanja utvrđeno je da psi držani na višoj nadmorskoj visini nisu imali značajno dužu dlaku. Utvrđene vrijednosti finoće dlake i podlake kod pasa držanih na većoj nadmorskoj visini su veće. Razlog tome, vjerovatno leži u činjenici da uzeti uzorci potiču iz dva vremenski različita perioda. Poznato je da psi koji su izloženi utjecaju oštrije klime imaju bujniju dlaku koja ima funkciju termo i hidro izolatora. Ovaj zaključak se podudara sa opšepoznatim saznanjem, da tornjak vrlo često noći preleži u snijegu, a da to nema utjecaja na njegovo zdravstveno stanje.


Uticaj sezone parenja na odnos polova i veličinu legla kod pasa rase tornjak
Urošević M., Salkić A., Stevanović Lj., Šakić V .

U ovom radu objedinjeni su i statistički obrađeni podaci uzeti iz evidencije prijave legala u kinološkom savezu Bosne i Hercegovine u periodu od 1990 - 1999. godine, izuzev 1993. godine. Ispitivanjem su obuhvaćena 102 legla. Ovaj rad predstavlja još jedan pokušaj da se tornjak kao rasa pobliže prouči i upozna.


Eksterijeme i tipološke karakteristike bosanskohercegovačkog pastirskog psa tornjaka
Samir M., Alen S., Fikret D., Mensur V.

Rezultati istraživanja eksterijernih karakteristika bosanskohercegovačkog pastirsko psa tornjaka, prikazanih u ovom radu, su pokazali da on ima snažan kostur sa razvijenim grudnim košem i ekstremitetima pravilnih stavova. Tornjak predstavlja psa kvadratastog formata, čija prosječna visina grebena za oba spola iznosi nepunih 65 cm. Obojenost dlake kod ove autohtone pasmine psa ukazuje da do sada nije bilo izgrađenih standarda za ovu osobinu.


Krvna slika dojnih kuja pastirskog psa tornjaka
Bogoljub N.

analiza krvi tornjaka

Tornjak je pastirski pas, odnosno bliže određeno, torni pas, odnosno pas koji najčešće čuva stoku u toru. Praksa je pokazala da mu to nije jedina uloga već da je veoma dobar čuvar stada za vrijeme boravka stoke na pašnjaku. Mora se napomenuti da na čitavom području Balkanskog poluostrva živi i obitava čitava porodica srodnika našeg tornjaka koji su uglavnom isti ili dosta slični po svojim morfološkim karakteristikama, dok je areal rasprostranjenosti tornjaka uglavnom područje Bosne i Hercegovine i to uglavnom planinski predjeli gdje je razvijeno stočarstvo.


Osnovni biohemijski parametri u krvnom serumu dojnih kuja pastirskog psa tornjaka
Novaković B., Matarugić D., Urošević M., Drobnjak D.

Dobijeni rezultati kajuju o relativno dobrom i stabilnom biohemijskom profilu posmatranih dojnih kuja bosansko hercegovačkog - hrvatskog pastirskog psa tornjaka. Gotovo sve dobijene vrijednosti nalaze se u fizioločki dozvoljenim granicama osim glukoze i kalcijuma. Minimalna vrednost za glukozu od 1,90 mmol/L nalazi se znatno ispod fiziološkog minimuma od 3,33 mmol/L. I dobijena srednja vrednost za glukozu od 3,23 mmol/L nalazi se ispod fiziološkog minimuma.


Historijski prikaz postanka bosanskohercegovačkog pastirskog psa tornjaka
Salkić A., Katica V., Šakić V., Almira Softić, Spahović -Salman Marela*

U radu je dat kratak pregled filogenetskog razvoja, puteva širenja pasa planinskog tipa od Tibetanske visoravni do planinskih predjela Evrope i Sjeverne Afrike. U istraživanju su korišteni autentični historijski dokumenti o pasmini, u cilju rasvjetljavanja historijskih pretpostavki o nastanku tornjaka. Poseban utjecaj nastanku tornjaka vezani su za ekološke faktore i način života ljudi u planinskim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na njegovo formiranje su najviše utjecali ekološki faktori, te čovjek svojim potrebama da ima zdrave, snažne, pse skromnih hranidbenih i smještajnih zahtjeva, dobrih odbrambenih osobina, te kvalitetan mehanizam zaštite od prirodnih nepogoda.


 

Veterinarski Faklultet Sarajevobosanskibarak.info     golubovi-bih.info

Copyright © 2002-2018 | bhtornjak.com
Sva prava zadržana.